Binnen onze school heb je veel contact met je coach en met de docenten. Daarom ontdekken we samen met jou het liefst zo snel mogelijk als dingen extra aandacht vragen. Want hoe eerder we dat ontdekken, hoe groter de kans is dat een probleem opgelost kan worden. Je kunt hierbij denken aan de resultaten die je haalt, hoe je je het best kunt voorbereiden op bijv. een presentatie, hoe je schoolwerk kunt plannen, hoe je zo prettig mogelijk met anderen omgaat, hoe je kunt omgaan met problemen die je in of buiten school tegen komt. Natuurlijk overleggen we hierover ook met je ouders.

Leerlinggerichte benadering

Op @Forum vindt extra begeleiding zoveel mogelijk plaats in de lessen, omdat we snappen dat je het vervelend vindt om hiervoor de klas uit te moeten gaan. En we weten dat het effect van de begeleiding het grootst is als je wat je geleerd hebt meteen kunt toepassen tijdens de lessen.

Coaching

Je coach is heel belangrijk voor je. Die voert veel gesprekken met je en helpt je bij dingen die je lastig vindt. Ook heeft je coach regelmatig contact met je ouders.

Ondersteuningsbehoefte

Op @Forum kun je voor veel dingen begeleiding krijgen, als dat nodig is voor jou, bijvoorbeeld extra coaching, hulp bij het plannen van het schoolwerk, dyslexie coaching, faalangsttraining of weerbaarheidstraining. Je kunt ook extra hulp krijgen voor bepaalde vakken in de huiskameruren of de flexuren.