Op deze pagina vindt u documenten die belangrijk zijn voor ouders en leerlingen van @Forum. Als u op één van de knoppen klikt, dan wordt het bijbehorende document gedownload.

Verlof en ziekmelden

Als uw zoon of dochter ziek is, dan kunt u deze ziekmelding doorgeven via Magister. Hiervoor logt u in op uw ouderaccount.

Mocht uw zoon of dochter om een andere reden afwezig zijn, dan kunt u dit aanvragen met één van de formulieren hieronder:

Examenprogramma

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is een overzicht van alle tentamens met daarbij de belangrijkste examenregels.