Leerlingen gaan vanuit de basisschool naar een brugklas vmbo-t/havo of havo/atheneum. Deze brugklas duurt twee jaar en aan het eind hiervan moet het duidelijk zijn welk onderwijsniveau het beste bij jou aansluit. Voor elk niveau geldt dat je naast de vakken ook masterclasses en projecten volgt.

Vmbo-t

Onze vmbo-t opleiding, ook wel bekend als vmbo theoretische leerweg, bereidt je goed voor op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (niveau vier) en de havo. Vmbo-t duurt in totaal vier jaar en wordt in zijn geheel op onze school aan de Plataanstraat aangeboden. We zijn trots op onze goede slagingspercentages. In 2022 slaagde 100% van onze vmbo-t leerlingen voor het eindexamen! Hoor jij daar straks ook bij?

Havo

De havo opleiding bereidt je in vijf jaar voor op een vervolg studie binnen het hbo. Naast het hbo kun je er ook voor kiezen om naar het atheneum of het mbo te gaan. De eerste drie jaren volg je de havo opleiding aan onze school aan de Plataanstraat. Leerjaar 4 en 5 vinden plaats op Comenius Mariënburg in de eigen @Forum bovenbouw afdeling.
In de eerste drie jaren volgen alle leerlingen dezelfde verplichte vakken. Aan het eind van leerjaar drie kiest iedereen een profiel met examenvakken.

Atheneum

Het atheneum bereidt je voor op het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. Natuurlijk kun je na het atheneum ook kiezen voor een vervolgopleiding aan het hbo. Het atheneum duurt in totaal zes jaar waarvan de eerste drie jaren aan onze school aan de Plataanstraat worden gegeven. De overige drie jaren worden op onze bovenbouwlocatie op Comenius Mariënburg gegeven. Hier hebben ze dan ook een eigen @Forum bovenbouw afdeling. Net als bij de havo hebben de leerlingen in de eerste drie jaren allemaal dezelfde verplichte vakken. Aan het eind van leerjaar drie kiest iedereen een profiel met examenvakken.