Hier zie je welke masterclasses je in het eerste leerjaar krijgt. Het eerste plaatje laat de verplichte Masterclasses zien. In het tweede plaatje zie je een kleine selectie aan keuze Masterclasses die het afgelopen jaar zijn aangeboden.